De hulp, tarief en ziektekosten vergoeding

Verwerking van, en hulp bij:

Fobieën
De oorzaken van angst kunnen talloos zijn;
pijn, boos worden, aanraken, aangeraakt worden,  bindingsangst,  keuzes maken, beslissingen nemen, straatangst, faalangst, angst om te spreken etc.

Trauma
Beleving/verwerking van ernstig ziek zijn (zelf of van een ander). Betrokken zijn of deel uitmaken van een ongeluk, lichamelijk/psychisch.

Verlies
Nu of binnenkort terminaal zijn, verlies van dierbaren, relatie beëindiging.

Depressie
Bijvoorbeeld als gevolg van werkloos raken, relatieproblemen, eenzaamheid.

Hyperventilatie
Alles overheersende paniek, je kan het afleren op verschillende manieren.


Werkwijze

Hulp waar en overal je wilt
In mijn visie m.b.t. het verlenen van de hulp ga ik uit van de gedachte dat de cliënt moet kunnen aangeven waar deze plaatsvindt. De één heeft liever een vertrouwd plekje in het eigen huis, de ander is liever bezig tijdens een wandeling in zijn/haar favoriete omgeving. Soms is er ook behoefte aan bezoeken van specifieke plekken; begraafplaats, drukke winkel-gebieden, kerken, zelfs musea.

Tarief en vergoeding

Vergoeding door ziektekosten verzekeraar
Voor vergoeding van de kosten dient u zelf uw verzekeringspolis te controleren of u bent verzekerd voor maatschappelijk werk.
Zonder vergoeding is mijn tarief momenteel €55,00 per uur